Miben tudnánk MI segíteni neked?

Székelyudvarhely

0741-564.823

Feltételek – hitel igénylés elküldéséhez

Termeni și condiții pentru folosirea datelor cu caracter personal:

Pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor site-ului www.pro-assist.ro, precum și pentru a putea oferi anumite servicii, poate fi necesară furnizarea de informații cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon și localitatea unde se află clientul (sau la care este mai apropiat), dar nelimitându-se la acestea.

Administratorul site-ului, SC Professional Asist SRL, numită în continuare Professional Assist, depune toate eforturile și asigură toate condițiile tehnice posibile pentru păstrarea în siguranță a acestor date.

Informațiile cu caracter personal nu vor fi transmise cu bună știință terților, cu excepția cazurilor în care aceste date sunt solicitate de organisme ale Statului Român, în baza unor temeiuri legale, sau când sunt transmise către parteneri contractuali, în vederea desfașurării activităților statutare.

Professional Assist este exonerată de orice răspundere în cazurile de forța majoră în ințelesul legii, când condițiile păstrarii în siguranță a acestor date nu mai pot fi asigurate din motive îndependente de voința sa.

Professional Assist își rezervă dreptul de a utiliza datele cu caracter personal, în vederea bunei desfășurări a activităților specifice și în conformitate cu Legea 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestora, cu modificarile ulterioare, oferind utilizatorului site-ului dreptul de informare și acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție la colectarea, stocarea și prelucrarea acestor date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, precum și căile legale de exercitare ale acestora. Pentru a vă exercită drepturile legale menționate, vă rugăm sa vă adresați către Professional Assist în scris, utilizând adresa poștală a sediului, Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, Str. Morii Nr. 3.

Datele cu caracter personal și în special informațiile de contact, pot fi utilizate de asemenea pentru trimiterea de newsletter-e, informări, sondaje de opinie, colectarea de statistici.

Pot fi colectate și furnizate către terțe persoane sau instituții, atât informații de ordin general, trafic pe site, cât și alte informații statistice care nu conțin date de identificare personală precum: țara, județul, orașul, adresa IP, dar fară limitare la acestea.

Site-ul www.pro-assist.ro utilizează cookies, tehnologie care permite colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, și informații despre traficul realizat pe site. Colectarea acestor informații, are ca scop îmbunătățirea experienței în navigare a utilizatorului.

Utilizatorul care accesează serviciile oferite de către Professional Assist prin intermediul site-ului www.pro-assist.ro, este implicit de acord cu toate prevederile prezentului document.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați.

Echipa Professional Assist.